Godt år i TrønderEnergi

Dobler utdelinga til eierkommuner som Snillfjord, Hitra og Frøya

Nyheter

TrønderEnergi fikk et resultat før skatt på 653 millioner kroner i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 354 millioner kroner.