Ber folk sjekke vannregningen

Kommunen har endret beregningen av vanngebyret.
Nyheter

Hitra kommune har fra nyttår endret sitt system for beregning av vanngebyr.

Kommunen har lagt ut informasjon om at regningen for første termin ble utsatt fra 20. februar til 8. mars på grunn av denne omleggingen. Nå har også regningen for andre termin havnet i posten, med forfall 20. april.

- Dette innebærer kort avstand imellom de to terminene. Er det noen som får problemer på grunn av dette og som ønsker betalingsutsettelse kan de henvende seg til økonomiseksjonen, skriver økonomisjef May Hårstad Lian.

Det var etter henvendelse fra Per Ervik i Hitra Pensjonistparti at kommunen gikk ut med informasjonen.

- Jeg har fått flere henvendelser fra folk som syntes vannregningene kom veldig tett på hverandre, og at de fikk problemer med å betale. Det gjelder spesielt minstepensjonister og andre med lav inntekt. Derfor tok jeg kontakt med kommunene slik at disse kunne få utsatt betalingsfrist, sier Ervik.

Gebyr etter areal

Samtidig er det innført ny måte å beregne vannforbruket på, og kommunen ber derfor folk om å sjekke at beregningen stemmer.

- Etter omleggingen av gebyrene benytter Hitra kommune seg av en arealberegningsmetode  for stipulert vann- og avløpsforbruk. Dette innebærer at det er antall kvadratmeter bruksareal for bolig/hytte, som vil være utslagsgivende for avgiftsummen, og i tillegg kommer et fastledd. Beregningen er slik: Abonnementsavgift + (bruksareal i m2 x 1,2 x enhetspris). Er ikke bruksareal for boligen/hytta registrert i matrikkel, så vil antatt bruksareal for bolig/hytte være 152 m2. (med stipuleringsfaktor så blir arealet 182.4 m2). Stipuleringsfaktoren beskriver forholdet mellom størrelsen på boligen og forventet vannforbruk. Med en stipuleringsfaktor på 1,2 sier man dermed at for hver kvadratmeter bolig forventes det at man bruker 1,2m3 vann. Eksempelvis, har man en enebolig på 100 m2 forventes det at man bruker 100m3 x 1,2 = 120 m3 vann, forteller  økonomisjefen.