Hos noen lokale bedrifter møter skolen fremmedfrykt før elevutplassering. Men på matbutikken ble det lykketreff

Logman takker arbeidspraksisen ved Rema 1000 for at han er godt integrert.

Adam Logman og kjøpmann Odd Christian Stellander. 

Nyheter

Det er en stor andel av fremmedspråklige elever ved service og samferdsels-linjen ved Guri Kunna.