Harald fikk ja til alt, men det betyr ikke at han umiddelbart kan starte bygging

Harald Aursøy (arkivfoto) 

Nyheter

Som lokalavisa fortalte i forrige uke, fikk Harald Aursøy "rekordkjapp" klagebehandling i Frøya kommune. Etter at Hitra-Frøya skrev om avslaget han hadde fått på å bygge verksted med mer på Store Aursøy i Mausund, fikk han et møte med rådmann og ordfører i Frøya. Og det var rådmannen som egenhendig tok klagebehandlingen, med innstilling om at klagen skulle tas til følge, og Aursøy få innvilget samtlige tiltak han søkte om.

Sist torsdag ble klagesaken behandlet av forvaltningsutvalget, og et samlet utvalg ga klageren medhold. Men det betyr ikke at Aursøy umiddelbart kan starte bygging.

Da saken ble behandlet første gang var saken ut på høring. Fylkesmannen frarådet å gi tillatelse til blant annet verkstedet, og varslet at de ville ha tilsendt eventuelt vedtak om tillatelser, for eventuelt å levere klage.- Jeg er forbanna, men ble ikke direkte overrasket

Harald Aursøy vil satse på Mausund, men har fått nei.