Får utvide kaia

Nyheter

Joar Johansen har søkt om å få utvide kaifronten på sin kai i Måøyhullet på Mausund. Tiltaket strider med bestemmelsene i reguleringsplanen for området, som kun tillater flytebrygger til småbåter. Men tiltaket blir innerst i bukta, og vil ikke være til hinder for småbåt-trafikken. Forvatningsutvalget i Frøya gir dispensasjon til å bygge ut kaifronten, med henvisning til at formålet ved planen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene.