Fra neste vinter skal det brøytes tidligere. Her er de nye brøytereglene

Illustrasjonsfoto  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Hitra kommune setter ut vintervedlikehold på de kommunale veiene til ulike entreprenører. Kommunen har ikke hatt noen retningslinjer for når det skal brøytes eller strøs, men normen i de gamle brøyteavtalene har vært at det skal brøytes når det har kommet 20 centimeter snø. For Fillan sentrumsområde har det vært avtalt at det skal brøytes ved lavere snømengde.

Nå har kommunen utformet et reglement, med vil bety at det fra og med neste vinter skal brøytes lenge før man får en snødybde på 20 cm.

Her heter det:

- Ved våt snø igangsettes brøyting ved 6 cm i Fillan sentrumsområder og øvrige veier ved 8 cm

- Ved tørr snø igangsettes brøyting ved 8 cm i Fillan sentrumsområder og øvrige veier ved 10 cm