Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Nyheter

Frøya kommune har revidert sine vedtekter for skole-fritidsordningen. I den anledning har hovedutvalg for drift bedt om at det utredes at søskenmoderasjon også skal gjelde mellom barnehage og SFO. Kommunestyret ønsker også at dette utredes og gjennomføres.