Får bygge garasje med bolig

Nyheter

Marjan Franckevic har søkt om å få rive en garasje, og bygge en ny i to etasjer der andre-etasjen blir bolig. Eiiendommen ligger innenfor reguleringsplanen for Vikan i Kvenværet. I planen tillates det ikke at det bygges i to etasjer, men både administrasjon og lokalpolitikerne i teknisk mener at å gi en slik tillatelse ikke bryter vesentlig med formålet i planen, og vil heller ikke skape presedens. Teknisk komite har innvilget dispensasjon.