Edvin stilte seg på fergelemmen og krevde tur. Aksepterte ikke at det ikke var plass

Edvin Paulsen 

Nyheter

Edvin Paulsen aksepterte ikke at reservebåten "Frøyfart" ikke hadde plass til han.