Selv om snittsalderen er høy, mangler det ikke på engasjement og dugnadsinnsats når disse damene møtes

Nyheter

I år var det Sør-Strømfjord sanitetsforening sin tur til å arrangere grendastevne for sanitetsforeningene på Hitra. Dette er et årlig arrangement som går på rundgang mellom lokalforeningene På grendastevnet deltok ca 40 sanitetskvinner fra forskjellige foreninger rundt omkring på Hitra. Fylkesleder for N.K.S. Sør-Trøndelag Målfrid Todal var også tilstede.

Sanitetskvinnene yter en stor frivillig innsats innenfor helse- og sosial, med et spesielt fokus på kvinners helse. Tidligere kommuneoverlege Leif Langdahl holdt tale til damene, og Ole Skaaren bidro med trekkspillmusikk.

 

Sør-Strømfjord sanitetsforening kan snart feire 90-årsjubileum. Tidligere har foreningen hatt 10-12 medlemmer, men i dag er de seks aktive og noen få støttemedlemmer igjen. Selv om gjennomsnittsalderen er høy, mangler det ikke på engasjement og dugnadsinnsats. Sanitetskvinnene har i alle år bidratt med både penger og dugnadsinnsats til ulike lokale aktiviteter.

Innsendt