Rekordlav ledighet - men ikke lokalt

Kartet viser statistikk over arbeidsledigheten i Trøndelag den siste måneden. Av 47 kommuner har bare ni kommuner over to prosent ledighet - Hitra og Frøya er blant disse.   Foto: Illustrasjon: NAV

Nyheter

Det siste året har antallet helt ledige og personer på tiltak blitt redusert med over 900 personer i Trøndelag. Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag nede på rekordlave 1,8 prosent.

39 færre arbeidsledige

Av Trøndelags til sammen 47 kommuner har bare ni kommuner over to prosent ledighet. Høyest ledighet finner man på Frøya og i Meldal med 2,6 prosent, blant de mindre kommunene (under 10.000 innbyggere). I mai var det var registrert 71 arbeidsledige personer på Frøya. På Hitra er det 2,2 prosent arbeidsledige i den totale arbeidsstyrken i kommune. Det var registert 55 arbeidsledige personer på Hitra i mai.

Lavest ledighet finner man i Høylandet med 0,2 prosent. I Snillfjord var det kun registert fem arbeidsledige personer i mai. Det utgjør 0,9 prosent av arbeidsstyrken i Snillfjord.

Statistikken til Nav Trøndelag viser også at det er 39 færre arbeidsledige på Hitra enn på samme tid i fjor. På Frøya har det blitt 15 flere arbeidsledige og i Snillfjord har det blitt to færre arbeidsledige sammenlignet med mai 2017.

Høy aktivitet i fylket

I mai var registrert 3.481 ledige stillinger i Trøndelag, det er 42 prosent flere stillinger enn i fjor. På Hitra var det registrert 41 ledige stillinger, på Frøya 13 ledige stillinger og 4 ledige stillinger i Snillfjord sist måned.

– Arbeidsmarkedet i Trøndelag opplever en rekordlav ledighet. Det er nedgang i alle landets fylker, men med en ledighet på 1,8 prosent ligger Trøndelag godt under landsnittet på 2,2 prosent, sier Bernt Asle Arntsen, fungerende regiondirektør i NAV Trøndelag.

Det er nedgang i alle yrkesgrupper, med unntak av akademiske yrker. Størst prosentvis nedgang er det blant ingeniører- og IKT-fag, industrifag og meglere og konsulenter.
– I industrien har antall ledige blitt redusert med 565 personer det siste året, og det viser at det høy aktivitet i fylket, sier Arntsen.