Brukerrådet påpeker flotte rom ved to av skolene, men enkelte ting mislikes

Nyheter

Eldres råd/Brukerrådet i Hitra har vært på befaring på to av skolene.

Ved Strand oppvekstsenter erfarte rådet store, romslige rom med gode lysforhold.

- Det bar preg av nyrestaurerte løsninger. Det eneste å bemerke var at det var dørstokker inn til alle rom. Det bør endres etter de universelle krav om fremkommelighet. Ellers en flott skole, skriver i Eldres råd/Brukerrådet i sin protokoll.

Rådet har også vært på befaring ved Fillan skole. Som lokalavisa tidligere har omtalt, er det trangt i personalfløya, noe også Arbeidstilsynet har merket seg.


Her sitter lærerne "oppå" hverandre under time-forberedelsene. Det må de fortsatt gjøre i to år til

Lærerne må finne seg i at Fillan skole bryter arbeidsmiljøloven ennå i lang tid framover. Kommunen har ikke råd til å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg både ved skolen og brannstasjonen.

 

Eldres råd/Brukerrådet skriver dette etter sin egen befaring:

- Stort behov for en utbedring av personalavdelingen. Trange kontor og korridorer. Dårlig universell tilpasninger. Ellers var det trangt og til dels overmøblert i korridorene på skoleavdelingene i 1.etasje. Klasserommene virket lyse og romslige. Spesialavdelinger hadde godt tilrettelagt utstyr for spesielle behov. Der var det også trangt for ansatte med hensyn til kontorplass til planlegging. Ungdomstrinnet bar preg av gode romløsninger og tilrettelegging av de estetiske fag bl.a.


Plusser på nytt til personalet også

I siste liten ble det sikret full oppussing av Barman