Ei grein med en handlepose varsler det store hullet

Nyheter

Det er ikke bare de store, mye trafikkerte og asfalterte veiene som har sprekker og hull.

Tar du av fra Straumfjordsveien, og kjører cirka 200 meter inn på Leikvamsveien, finner du et stort hull på venstre siden av veien. Hullet er omlag 50 cm dypt, 80 cm bredt og 2 meter langt, og det er merket med ei grein med en handlepose.

Det er likevel grunn til å være litt ekstra oppmerksom der, inntil hullet er fylt igjen.