Vil gjerne vite hvordan vi øyværinger bruker sjøen til arbeid og fritid

Kaja Lønne Fjærtoft og Albertine Rekdal Havnegjerde  Foto: privat

Nyheter

- Alle dataene blir selvsagt anonoymisert, vi skal ikke dele videre de beste fiskeplassene, sier Kaja Lønne Fjærtoft og Albertine Rekdal Havnegjerde med et smil.

De to er nylig ferdig med mastergraden ved NTNU og er engasjert av Havforskningsinstituttet og Trøndelag fylkeskommune for å oppsøke hitterværinger og frøyværinger. De har besøkt Sula, Mausund, Hitra og Frøya, og skal besøke de samme plassene senere ved flere anledninger. Her oppsøker de øyværinger som bruker sjøområdene på en eller annen måte. I et nettbasert spørreskjema skal øyværinger fortelle nettopp dette; hvordan de bruker kystområdene.

- Tanken bak er å få et godt bilde på hvilke områder som er spesielt viktig for de som bruker sjøen til næring, for turistene og for de som bor her. Sånn at man kan ta disse områdene med i beregningene når kommunene skal planlegge og nårman skal vurdere potensielle bevaringsområder for framtida. Nå blir ikke dette bare noe noen på et kontor skal sitte og bestemme, nå kan folk som bor her og bruker områdene være med å bestemme

Kartlegger alle typer bruk

Det er Havforskningsinstituttet som leder prosjektet i samarbeid med blant annet Hitra og Frøya kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet heter «Aktiv forvaltning av marine ressurser, Frøya og Hitra».

- Målet er å øke kunnskapen om de lokale ressursene, skaffe data for en kunnskapsbasert kystsoneplanlegging og teste ut lokale tiltak for å ta vare på kystressursene. Et viktig element i dette arbeidet er å kartlegge hvordan kystområdene rundt kommunene blir brukt av befolkningen (fritidsfiske, dykking og annen rekreasjonsbruk), yrkesfiskere og turistfiskebedrifter, forteller Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet

Kaja Lønne Fjærtoft og Albertine Rekdal Havnegjerde bruker akkurat disse dagene til å snakke med aktører innen turistfiskenæringa. I sommer skal de stå på stands for å komme i kontakt med øyværinger. Og utpå høstparten skal de oppsøke yrkesfiskerne.

- Vi er rett og slett nysgjerrig på hvordan havområdene brukes, hva de brukes til og av hvem. Undersøkelsen forsøker å kartlegge alle typer bruk, fra oppdrett og yrkesfiske til bading, kajakk, båtkjøring, fiskeplasser og mulige dykkeplasser. Jo mer data vi får inn, jo bedre kan man bruke dataene til å planlegge hvordan områdene skal forvaltes i framtida, sier de.

Alle kan svare

Fjærtoft og Havnegjerde har med en spørreundersøkelse når de nå oppsøker bedrifter. Undersøkelsen er nettbasert og hvem som helst på Hitra og Frøya kan være med å besvare, også private. Undersøkelsen finnes på adressen

http://seasket.ch/iw1uQYQDhk

Man kan velge å fylle ut undersøkelsen ut selv eller få hjelp til dette.

- Undersøkelsen er helt åpen og vi håper så mange som mulig vil svare. Svarene skal inn i et kartleggingsprogram vi har. Vi kommer også til å oppsøke noen av festivalene nå i sommer, Hopsjødagene og Sommerfillan. Da skal vi stå på stand og hjelpe dem som vil ha hjelp til å fylle ut eller har andre spørsmål. Men ellers håper vi den nettbaserte undersøkelsen er selvforklarende, sier de.

Møter mange hyggelige

- Har dere rukket å snakke med mange ennå?

- Vi hadde tre dager i forrige uke, hvor vi besøkte sju bedrifter. Og nå er vi her i tre dager. Vi har derfor fått snakket med en del og fått god respons. Vi treffer masse hyggelig folk på fantastisk flotte områder og som gjerne deler informasjon med oss.

Prosjektet er delt inn i ulike faser over en fireårsperiode. Akkurat nå er man i fasen der innsamling av data er viktig.

- Hvor lenge denne fasen pågår, er nok ikke helt bestemt. Det avhenger av hvor mye data vi får inn. Vi håper å være tilgjengelige på tidspunkt der folk har tid til å prate med oss. Yrkesfiskerne planlegger vi for eksempel å snakke med i september. Hvis noen vil bidra, så er det bare å ta kontakt, sier de to.