Vil videreføre naustprosjektet i starternes ånd

Arkivfoto 

Nyheter

Få skoleprosjekt har vært så mye omtalt i lokalavisa opp gjennom tida som Naustprosjektet. Med utgangspunkt i et forlengst revet naust på Rabben startet lærerne Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i 2010 et opplegg for skoletrøtte ungdomsskoleelever på Sistranda skole. Her fikk elevene gjennom sjø- og fiskerelaterte aktiviteter en praktisk tilnærming til skolefagene.

Da kunnskapsløftet ble innført i 2006, falt praktisk prosjektarbeid bort. Naustprosjektet har vært forsøkt gjenoppstartet flere ganger, uten at det har blitt et fast opplegg som har vart over flere år. Nå er det gjennomført et forprosjekt som konkluderer med at Frøya kommune kan starte opp Naustprosjektet fra høsten 2018.

"Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift " står det i rapporten. Prosjektet skal være med utgangspunkt i Sistranda skole, men det etableres samarbeid med Guri Kunna videregående, og da i første rekke med naturbruk-linja.

Rådmannen er innstilt på at Naustprosjektet startes opp, og saken kommer til politisk behandling neste uke.


Vekker opp naust-prosjektet

Naustet er borte. Men ideene bak prosjektet som ble startet første gang i 2000, vekkes nå til live igjen.