Slik ble kultur-pengene fordelt

Kalelinnekonserten med Strand SeniorBrass  

Nyheter

Hitra formannskap fordelte tirsdag de 68.000 kronene som skal gå til driftstøtte til kultur-organisasjoner. Pengene ble fordelt slik:

Barman Janitsjar 6 000

Carpe Diem 1 000

Folkeakademiet Hitra 2 000

Hitra historielag 5 000

Hitra kunst- og håndverksforening 2 000

Hitterklang 10 000

Innsia kulturkafé 2 000

Kvenvær Teaterlag 4 000

Nattseilerne 6 000

Strand SeniorBrass 10 000

Strand Skolekorps 20 000