Opptaket til videregående

Det blir en stor gruppe elever som får starte på naturbruk

Rektor Espen Arntsberg 

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune har nå førstegangs-inntaket til de videregående skolene klart. Til sammen har over 15.000 søkere med ungdomsrett fått tilbud om en plass ved førsteinntaket. Av disse har 90,29 prosent fått tilbud på sitt første ønske/programområde til Vg1, ifølge fylkeskommunen.

Rektor Espen Arntsberg ved Guri Kunna videregående forteller til lokalavisa at de aller fleste søkerne fra Frøya og Hitra får førsteønsket sitt oppfylt.

Elevlistene vil ikke bli offentlig før etter andreinntaket i august. Men Arntsberg kan fortelle at det blir en stor gruppe elever som starter på vg1 naturbruk.

- Det er klart at det blir 45 elevplasser. Men det kan bli så vi i andreinntaket kan ta inn noen flere, slik at det blir 50 elever, sier Arntsberg.

Her er tallene på fylkesnivå:

Utdanningsprogram med størst søkning (fjorårets tall i parentes)

Studiespesialisering 30,00 % (32,20 %)

Helse og oppvekstfag 14,55 % (13,51 %)

Bygg- og anleggsteknikk 8,71 % (7,48 %)

Elektrofag 8,34 % (8,29 %)

Teknikk og industriell produksjon 8,15 % (8,12 %)

Idrettsfag 6,58 % (7,24 %)