Vil rydde opp i Neverlia

Det er bygget både travbane og motorsportanlegg i Neverlia mellom Sandstad og Fillan. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Hitra kommune har gitt seg selv tillatelse til å etablere en 5,5 dekar stor midlertidig lagringsplass i Neverlia. Dette skjer etter et møte med kommune, NMK Hitra og Hitra Travlag.

Hitra kommune anser tiltaket å være nødvendig for å få ryddet i området og få flyttet lagring av steinmasser og utstyr fra områder nærmere fv 714 og til det omsøkte området. De andre aktørene i området, NMK Hitra og Hitra Travlag har sagt seg positive til tiltaket.

"Tiltaket vil medføre forskjønnelse av øvrig opparbeidet område i Neverlia, samt føre til avklarte ansvars- og eiendomsforhold for nevnte parter" står det i saksframlegget.