"Feilbygget" naust får stå, men får ikke tillatelse til vei

Nyheter

Hjørdis Helsø har søkt om ettergodkjenning av et naust, samt bygging av bilvei til sin fritidseiendom ved Faksvågen i Kvenværet.