Vil hjelpe de som sliter med sorg

Påmeldingsfristen går ut i morgen.

Sorgen kan også gi fysiske smerter, skape jobb- og relasjonsproblemer og redusere sosial aktivitet (Illustrasjonsbilde) 

Nyheter

Hitra kommune oppretter nå en gruppe for å hjelpe de som sliter med sorg.

De fleste mennesker opplever sorg etter tap ved dødsfall av en nærstående. Hvordan sorgen oppleves varierer derimot mye. Noen føler seg rastløse, handlingslammet, utslitte og deprimerte. Andre kan føle på skyld og selvbebreidelse. Sorgen kan også gi fysiske smerter, skape jobb- og relasjonsproblemer og redusere sosial aktivitet, skriver kommunen på sin nettside.


Det opplyses at sorg i seg selv er ingen sykdom, men ubearbeidet sorg kan føre til alvorlige senvirkninger dersom en ikke får tid og ro til å komme seg gjennom de følelser, tanker og reaksjoner som følger all sorg.

Sosial isolasjon

- Noen opplever også sosial isolasjon og ensomhet når de mister en nærstående. De fleste kommer seg gjennom sorgprosessen ved hjelp av sitt sosiale nettverk, men mange ønsker mer støtte og rådgivning enn de kan få fra dette nettverket. Og for disse har vi nå et tilbud om sorggrupper her på Hitra, forteller Martine Aune ved psykisk kommunehelsetjeneste og diakon Maria Anonsen.

Det vises til at møte med andre i samme situasjon er et fruktbart hjelpetiltak i bearbeidelsen av sorg, og at det gir inspirasjon og støtte for etterlatte.

Bedret livskvalitet

Aune og Anonsen håper deltakelse i en sorggruppe kan bidra til bedret livskvalitet og psykisk helse, noe som gjør det lettere å vende tilbake til normalhverdagen og for eksempel unngå langtids sykemelding.

Kommunen forteller at tilbudet er gratis og religion/livssynsnøytralt. Sorggruppen vil møtes cirka annenhver uke, til sammen 8 ganger.

- Vi oppfordrer alle som har mistet en nærstående til å kontakte oss for en uforpliktende samtale om deltakelse i sorggrupper, forteller Martine Aune ved Psykisk kommunehelsetjeneste og diakon Maria Anonsen.


Påmelding kan skje til de to innen 12. september.

Påmeldingsinfo finner du her