Sjekker brystene til 525 kvinner

Mammografi-bussen kommer tilbake.
Nyheter

Alle kvinner i Hitra kommune som født mellom 1949 og 1968 inviteres nå til mammografiundersøkelse i peridoen 20. august - 13.september.

- I alt 525 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene, opplsyert Hittra kommune.

Mammografibussen vil som tidligere ta oppstillin på parkeringsplassen ved Hitra helsetun i  Fillan (bak Hjorten kjøpesenter).

Alle kvinner i de aktuelle årsklassene som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Dersom det blir behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på St Olavs Hospital.


Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner.

I 2016 fikk 3.371 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1.100 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.


Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger.

Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 82 % av kvinnene fra Hitra kommune.