Krevde ny vei forbi Nabeita og Flatval

Nyheter

Året var 2006 og beboerne på Flatval fryktet enda mer trafikk gjennom bygda med det nye fabrikkanlegget til Salmar.

– Veien er uforsvarlig, mente beboerne.

– Flatval er den grenda på Frøya med størst vekst av unger. Vi har 57 unger fra 1 til 13 år og veien vår er ikke forsvarlig, sa Per Johansen.

Beboerne krevde at veien måtte legges om.

 

Johansen hadde minst 80 sambygdinger med seg, og en aprildag i 2006 aksjonerte de for bedre vei.

– Vi vil ikke vente på vindmøllene. I 2007 åpner det nye slakteriet på Nordskag. Det vil bety at det totalt vil kjøre 12.000 trailere gjennom her i året. Om vi ser på veistandarden så er ikke det forsvarlig, hevdet Johansen.


 

Han begrunner tallet sitt med at det vil gå 2500 trailere ut fra SalMar i året. Disse kjører forbi Flatval to ganger. I tillegg mente han det vil bli snakk om like mye embalasje, samt busser og tankbiler.

– Vi krever at veien skal være omlagt i 2007 før slakteriet åpner.

Den kravet gikk ikke i oppfyllelse. Først i år (2018) blir nye vei lagt utenom grenda.

En gledens dag på Flatval: - I høst kommer spaden i jorda

Arbeidet med ny gang- og sykkelvei er i tillegg blitt lagt ut på anbud.