Fire nye tunnelstengninger i kveld og natt

Nyheter

Vedlikeholdsarbeidene fortsetter i tunnelene på Lakseveien gjennom Snillfjorden.

I kveld og natt blir fire nye tunneler stengt i perioder på inntil to timer. Disse er:

Valslagtunnelen tirsdag 7. august kl. 22- 06

Storvasshammertunnelen 7. august kl 22-06

Brattstiåstunnelen 7 august kl 22-06

Fenestunnelen 7 august kl 22-06

Det blir som vanlig gjennomslipp av trafikken i alle tunnelene klokken 23:00,00:00,02:00 og 04:00.