Kostbar forbikjøring

Kjørte forbi vogntog i Barmfjorden
Nyheter

En mann fra Frøya er i Fosen tingrett dømt for å ha kjørt for fort på fv. 714 i Barmfjorden på Hitra.

Siktede har forklart at han kom kjørende fra Frøya på vei mot Fillan, og ble liggende bak et vogntog som kjørte under fartsgrensen.

- Greit å kjøre forbi

I Barmfjorden kom de til en oversiktlig og rett vegstrekning. Mannen vurderte det som greit å kjøre forbi vogntoget der. Da han startet forbikjøringen økte vogntoget hastigheten, og siktede måtte øke farten for å gjøre forbikjøringen forsvarlig.

Siktede gir uttrykk for at han muligens økte farten litt for mye enn det som var nødvendig. Men han presiserer at den høye hastigheten kun ble holdt i forbikjøringssituasjonen og over en kort periode.

Det var ingen andre kjøretøy på veistrekningen under forbikjøringssituasjonen enn siktede og vogntoget han kjørte forbi.

Farten under forbikjøringen ble målt til 102 km/t. Høyeste tillatte hastighet på stedet er 60 km/t.

Erkjente skyld

Mannen erkjente straffskyld i henhold til siktelsen. Han mente påtalemyndighetens forslag til straff var grei, men at inndragningstiden var streng.

Siktede er tidligere domfelt for overtredelse av vegtrafikkloven. Dette tillegges vekt i skjerpende retning. Retten la i formildende retning vekt på at sikte har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Retten legger videre til grunn at hastighetsoverskridelsen skjedde på en rettstrekning, under gode føreforhold og i en ellers forsvarlig forbikjøringssituasjon.

Betinget fengsel og bot

Dommen ble fastsatt til 16 dagers betinget fengsel samt en bot på 10.000 kroner.

I ble mannen fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på seks måneder.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.