Slutt på SMS-varsling fra legekontoret

bilde 

Nyheter

Fra 3. september vil de som har avtalt time ved Frøya legekontor, ikke motta en påminning av timeavtalen Dette opplyser avdelingsleder Peggy Alice Johansen ved Frøya legekontor.

Først gikk meldningen ut på at SMS-tjenesten skulle stoppes allerede fra torsdag (23. august), men legekontoret på Frøya har nå fått ny beskjed om at tjenesten vil opprettholdes fram til 3. september.

Bakgrunnen for problemet skyldes at aktører som leverer journalsystemet som legekontoret bruker og leverandøren av SMS-tjenesten, har sagt opp avtalen seg imellom. Resultatet av dette er at tjenesten av bekreftelse på timeavtaler, og påminning av timeavtaler ikke vil fungere etter 3. september.

- Vi jobber med å få en ny SMS-tjeneste tilgjengelig for pasientene, og vil komme tilbake med informasjon så fort vi har en annen løsning tilgjengelig, forklarer Johansen.

Du kan fortsette med å sende SMS til legekontroet, men kanskje kan det ta litt lengre tid før din forespørsel blir behandlet.

- Vi beklager det inntrufne, men håper vi har en ny tjeneste tilgjengelig så fort som mulig, avslutter Peggy Alice Johansen ved Frøya legekontor.

NB: Hitra legekontor bruker et annet journalsystem enn Frøya, og tilbudet om SMS-varsling vil derfor her fortsette som før.