Har påvist farlige bakterier i drikkevannet

Nyheter

Vannprøver tatt fra Sunde vannverk denne uka har påvist koliforme bakterier i drikkevannet. Snillfjord har derfor bedt alle husstandene om å koke drikkevannet inntil videre. Denne beskjeden gjelder fortsatt.

- Inntil videre må vann til drikke kokes inntil en har fått avklart at vannet er rent, skriver Snillfjord kommune.

- Kokepåbudet gjelder alle som er tilkoblet kommunalt vann på Sunde og Hemnskjela, skriver kommunen på sine nettsider.Kommunen har også flere problemer å hanskes med. Det har oppstått lekkasjer i forbindelse med skifte av vannkum i Sunde boligområde.

- Dette medfører at vi ikke får levert nok vann til høydebassenget, og vi har igangsatt transport av vann med brannbil. Det vil derfor være avbrudd i forsyningen, og enkelte abonnenter må påregne bortfall inntil lekkasjer er utbedret. Abonnentene oppfordres til å spare vann, og kontrollere at de ikke har kraner osv. som står åpne, skriver kommunen.


Hadde ikke god nok opplæring ved vannverket

Ble pålagt opplæring ved det kommunale vannverket.