- En viktig gevinst for deltakerne i fjor var nye medlemmer

I slutten av september er det duket for nytt "Frivillighetens torg" i Hitrahallen  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Det var over tjue lag og foreninger som stilte på stand og viste fram sine aktiviteter under "Frivillighetens torg" i Hitrahallen i fjor. Blant annet Hitra jeger og fiskeforening, Hitra IL, koret Harmundi, Hitra-Frøya Røde Kors, Hitra golfklubb og Strand skolekorps og Strand seniorbrass.

Nå inviteres alle foreninger og lag på Hitra til å delta på ny, for lørdag 29.september er duket for nytt "Frivillighetens torg" i Fillan. Påmeldingsskjema finnes på kommunens hjemmeside og fristen for å melde seg på er den 21.september.

- En fin arena å treffes på

Det er flere årsaker til å delta på arrangementet, sier Kasia Czaplis på vegne av Hitra kommune.
- For det første kan man synliggjøre egen aktivitet i lokalsamfunnet og tiltrekke seg potensielle nye medlemmer. Det er jo flere lag som sliter litt med rekruttering, så dette er en fin måte å jobbe med saken. Vi fikk tilbakemeldinger fra fjorårets deltagerne der de nevner nye medlemmer som viktig gevinst og resultat fra arrangementet.

Et annet poeng er at Frivillighetens torg er en fin arena å treffe de andre lagene på, noe som inspirerer til felles prosjekt og samarbeid fremover, sier Czaplis.

- Ellers er det et viktig inkluderingstiltak noe frivilligheten jobber med til daglig. Ordføreren blir ambassadør for torget og dette er en fin måte å markedsføre seg på.

Stand i Hitrahallen

Hitra kommune opplyser videre på sin hjemme at det er gratis å delta og at alle påmeldte får et sted i Hitrahallen hvor de kan lage seg stand. Ellers har man også mulighet til å presentere sin aktivitet fra scenen eller på uteområdet utenfor hallen.

I tillegg til denne torgdagen oppfordrer Hitra kommune frivillige foreninger og lag til å ha åpne og gratis medlemsaktiviteter, treninger eller kurskvelder den påfølgende uka for potensielt nye medlemmer.


Frivillighetens torg i Hitrahallen

- Nå har jeg tid og overskudd til å være frivillig

 

Formål med arrangementet er  å:

  • Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.
  • Øke rekrutteringen av flere medlemmer og ildsjeler til de lokale lag og foreninger.
  • Synliggjøre tilbudet og mangfoldet som finnes blant frivillige lag og foreninger i kommunen.
  • Øke aktiviteten i sentrum og skape en positiv dag for innbyggere i kommunen.