Lien om millionene fra havbruksfondet

- Storsamfunnet må gi næringa gode rammevilkår

Nyheter

NHO-direktør i Trøndelag, Tord Lien, gleder seg også over at kystkommunene får tildelt store summer fra havbruksfondet. Men påpeker at storsamfunnet må fortsette å legge til rette for havbruksnæringa:

- Svært gledelig at vekst i næringslivet også bidrar til bedre kommuneøkonomi. Jeg håper disse midlene kommer godt med når trønderske kystkommuner skal legge til rette for at enda flere kan leve gode liv i og med havbruksnæringen langs kysten av Trøndelag. Samtidig skal vi i dag huske at disse midlene er et resultat av at storsamfunnet har lagt til rette for vekst og at driftige havbrukere har klart å skape den veksten. Fremtidige utbetalinger over havbruksfondet avhenger av at havbruksnæringen også i fremtiden gis gode rammer for vekst, herunder et konkurransedyktig skatteregime, sier Lien i en uttalelse til lokalavisa.