Guri Kunna vgs

- Vi kan ikke bli tatt med buksa nede på dette

Derfor satser Guri Kunna vgs og ressurssenteret stort på lokalt og europeisk samarbeid.

Guri Kunna-rektor Espen Arntsberg (t.v.) og Dag Willmann (Guri Kunna Ressurssenter)  Foto: Guri Kunna vgs

Nyheter

Guri Kunna VGS deltar i prosjekter innenfor innovasjon i akvakultur-utdanninga med budsjett på over 11 millioner kroner. Og man tenker ikke å stoppe her.

- Vi jobber nå med en «storsøknad» som kan gi nye 10 millioner til utvikling av havbruksutdanning i Europa. Med et slik prosjekt vil vi «spille i Eliteserien» og det vil i tilfelle være første gang et prosjekt av denne typen går til Norge.

Det forteller Guri Kunna-rektor Espen Arntsberg og Dag Willmann (Guri Kunna Ressurssenter) gjennom en felles pressmelding.

Europeisk samarbeid

- Guri Kunna VGS er den eneste offentlige skolen i Trøndelag som har tilbud om Akvakultur på VG2 nivå og ønsker å holde denne utdanningen relevant og på et fortsatt høyt nivå, i tråd med krav og behov fra næringslivet. Derfor har skolen lagt en strategi om å videreutvikle utdanningen, naturligvis gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, men også via europeisk samarbeid med skoler og næringsliv i Europa, sier Arntsberg.

Guri Kunna vgs er for tida partner i tre slike EU-prosjekter som jobber med innovasjon i akvakultur-utdanninga. Til sammen gir disse prosjektene et tilskudd til skolenes arbeid med over 11 millioner kroner. Dette har kommet i gang gjennom et tett og målrettet samarbeid med NTNU og sentral for skolen i å få i stand dette samarbeidet har Dag Willmann og Asgeir Johansen (nå ansatt i SalMar) vært.


Tar lederrolle i utviklingen av yrkesopplæring i Blå sektor

Har fått tilsagn på to prosjekter som vil tilføre regionen rundt 2,5 millioner kroner over tre år. Og det kan bli mye mer...

 

- Dette er prosjekter som blant annet jobber med kartlegging av europeisk havbruksutdanning og næringslivets behov med tanke på opplæring samt nye innovative metoder for optimal læring. Vi føler at vi nå begynner å se nytten av dette arbeidet og at kollegiet ønsker å delta enda mer i selve oppbyggingen av EU-søknadene. Et av prosjektene, BlueEDU, kan faktisk få betydning for prioriteringene hos EU-kommisjonen i Brussel innenfor havbruk, sier Dag Willmann.

Skolen og ressurssenteret har stilt seg spørsmålet om hvorfor Norge, som den fremste havbruksnasjonen, skal bruke tid på å utvikle havbruksutdanning sammen med utdanningsinstitusjoner og næringsaktører i andre land.

- Vi kunne kanskje til en viss grad bare gjort dette selv. Imidlertid, vi ser nå, i hvert fall i Norge, at havbruk begynner å bli virkelig «big business» og da vil det uunngåelig settes et stadig sterkere og kritisk lys på næringen i fra opinionen og media. Slik sett vil havbruksnæringa i hele verden få et kollektivt omdømme å forvalte. Da må i hvert fall kompetanse og ferdigheter være på plass. Vi kan ikke bli tatt med buksa nede på dette! Vi kan se dette innenfor petroleumsnæringen. Det hjelper f.eks. ikke at Equinor (tidligere Statoil) driver en relativt miljøvennlig utvinning av olje på norsk sokkel all den tid de samtidig er med på en lite miljøvennlig utvinning av olje-sand i Canada? Rett eller galt, det får uansett en negativ konsekvens for hele oljebransjens omdømme. Slik vil det også i stadig større grad bli for havbruksnæringa både i Norge og i Europa er min spådom. Da tror jeg vi gjør lurt i å samarbeide med andre land om oppbygging av god og relevant havbruksutdanning, sier Willmann.

Sikter mot nye prosjekter

Skolen og ressurssenteret forteller at man lenge jobbet med å kartlegge og knytte kontakter med mulige partnere i havbrukssterke land med mål om nye nyttige prosjekter.

- Dette er både opplæringsinstitusjoner og næringsaktører og dette er også store aktører som kan ha muskler til å være med på å gjøre en forskjell. Vi jobber nå med en «storsøknad» som kan gi nye 10 millioner til utvikling av havbruksutdanning i Europa. Med et slik prosjekt vil vi «spille i Eliteserien» og det vil i tilfelle være første gang et prosjekt av denne typen går til Norge. Gjennom prosjektet BlueEDU, som også var det første prosjektet av den typen som har gått til Norge, har vi likevel et lønnlig håp om å nå gjennom, men vi konkurrerer altså med enorme industrier i Mellom-Europa, forteller Arntsberg og Willmann.

- Gjennom BlueEDU har vi kartlagt behov hos havbruksnæringen og i Norge etterspørres f.eks. unisont et fagskole-tilbud knyttet opp mot akvakultur og aktuelle områder kan da være servicefartøy, lederutdanning, automasjon med mer. Et nytt storprosjekt kan da f.eks. drive innovasjonsarbeid opp mot dette innenfor sentrale deler av en slik fagskole-utdanning, sier Willmann.

Driver kartlegging på flere områder.

Espen Arntsberg sier han har gitt grønt lys for prosjektarbeidet innenfor akvakultur, men påpeker samtidig at de øvrige, både offentlige og private næringene, heller ikke er glemt.

- Det pågår nå et eget internt prosjekt i Guri Kunna VGS der vi kartlegger næringslivet med hensyn til alle utdanningene ved skolen. Da med tanke på utdanningstilbudet ved skolen og på fremtidig dimensjonering av tilbudet. Dette er et arbeid, bestilt av oss, som gjøres i samarbeid med Blått Kompetansesenter AS og INAQ AS. Vi venter en sluttrapport med tanke på dette arbeidet nå i høst, sier Arntsberg.