Endelig klart for vannverksutbygging

Kontrakten ble inngått mandag. Fra venstre Jørgen Olsen (prosjektleder), Sigrid Hanssen (byggeleder og leder i Tranvikan vannlag), Odd Jarle Johansen (Tranvikan vannlag), Asgeir Sandstad (AHS Maskin) og Aksel Hanssen (BRH Anlegg) 

Nyheter

Mandag skrev Tranvik vannlag SA kontrakt med entreprenør for utbygging av vannledningsnett for innbyggerne i gamle Tranvik skolekrets.

Hovedledningen strekker seg fra Kaldkløvan i vest og går østover via Tranvikan og ender i Ulværet. Til sammen blir dette rundt 9 km med hovedledning og 5 km med stikkledninger.

5 km av hovedledningen, fra Tranvikan til Ulværet blir etter avtale med Hitra kommune lagt med 225mm dimensjon. Dette slik at det skal bli mulig å koble dette opp som en framtidig ringledning fra Strandavatnet på Sandstad med levering av vann til Fillan og øvrige tilkoblede ledningsnett.


 

- Fantastisk bra, all honnør til administrasjon og politisk i kommunen fordi de hiva seg rundt og fikk til dette, nå bygger vi for framtida, sier leder i Tranvikan vannlag, Sigrid Hanssen. Hun vil også fungere som byggeleder.

Planlagt oppstart er allerede 17. september med sluttdato 1. august 2019.

Entreprenør-samarbeid

Entreprenør er AF Hitra VA og Fiber, ett arbeidsfelleskap mellom AHS Maskin og BRH Anlegg, begge med adresse Sandstad på Hitra.

Totalt hadde Tranvik vannlag tre tilbydere, alle fra Hitra. Kostnaden for utbyggingen vil bli nærmere 14 mill. kroner +mva.

Jørgen Olsen fra Prosjektutvikling Midt Norge har bistått med kontraktsarbeidet og vil også være vannlagets prosjektleder i utbyggingsfasen.


Mange vil ha vann på Tranvikan

Rent vann i kranen engasjerer.

 

- Nå venter vi bare på at kommunen skal behandle byggesaken vår slik at vi får igangsettingstillatelse. Dette har vært en «lang reise» med mange delmål, og vi ser nå fram til at det blir realisert. Vi har mange tålmodige innbyggere og hytteeiere som har betalt sin andel i dette prosjektet for lenge siden. Derfor er det bra det blir synlig aktivitet i bygda nå, forteller Sigrid Hanssen.

Sjøledning fra Fillan

Hitra kommune har også hatt sin del av prosjektet ut på anbud. Dette gjelder sjøledning fra Fillan til Tranvikan.   Kostnadene her er anslått til om lag 3,5 millioner kroner + mva.

- De holder fristen i kommunestyrevedtaket akkurat. Og da et er det rent vann på "riktig side" av fjorden før jula ringes inn i 2018, håper Sigrid Hanssen.


Folk i Tranvikan samles for å diskutere vann-nyheten

- Folk er tørste på rent vann. Det er nesten for godt til å være sant