Ung mann måtte stå til rette for en rekke tiltaler

Nyheter

En mann med bostedsadresse på Hitra sto nylig tiltalt i Fosen tingrett for en rekke lovbrudd, som gjaldt både slåssing, trusler, narkotika og bilkjøring.

Sparket fornærmede

Det første tiltalepunktet gjaldt en episode under Frøyafestivalen i fjor sommer.

På parkeringsplassen bak Coop-Xtra-butikken på Sistranda fikk tiltalte og hans kamerater plutselig se en ung mann (fornærmede), dels skyve og dels trekke ei motvillig jente med seg. Tiltalte og kameratene forsto det slik at jenta hylte om hjelp og løp etter.

Fornærmede har i retten forklart at han og den unge jenta gled ned en skråning og at han plutselig så at tiltalte og hans kamerat, komme.

Tiltalte har i retten erkjent at han sparket fornærmede en gang i hoderegionen mens fornærmede lå i grøfta. Etterpå oppsto det et basketak der fornærmede ble påført et kutt over venstre øyenbryn.

Dro jente i håret

Senere på natta oppsøkte tiltalte en bopel, der tiltalte ifølge retten har tatt tak i håret til ei jente slik at hun skallet hodet i bordkanten og falt i golvet. Tiltalte benektet dette, men retten valgte å tro på jentas forklaring.


 

Fornærmelser

Høsten 2016 var tiltalte på en offentlig fest på Hitra. På festen var også en annen gutt og hans bror.

Tiltalte har i retten forklart at gutten (fornærmede) og hans bror tidligere hadde vært ute etter tiltaltes bror, og at fornærmedes bror ved en tidligere anledning skal ha fornærmet tiltaltes bror. Tiltalte var provosert av dette og konfronterte vedkommende med dette på festen. Det oppsto da en slåsskamp der begge slo.

Noe senere på festen kom fornærmede til å søle noe øl på tiltalte. Tiltalte la da fornærmede i bakken. Fornærmede har i retten gitt uttrykk for å være usikker på om tiltalte slo ham ved denne anledningen.

Tiltalte har i sin forklaring for retten sagt at han ikke kan huske at han har slått fornærmede denne kvelden som beskrevet i tiltalen, men forklarer at han har blitt fortalt det av andre.

Etter episoden der fornærmede ble lagt i bakken, var fornærmede ute en tur. På vei inn igjen ble han plutselig slått av tiltalte med flere slag mot ansiktet.


 

Hevn

I august i fjor var tiltalte i Trondheim. Her ble han fortalt at kjæresten til en kamerat hadde blitt voldtatt. Tiltalte ble anmodet om å dra og banke mannen som angivelig voldtok.

Han dro derfor til vedkommendes bopel, og gikk opp på rommet til fornærmede der fornærmede lå i sengen. Tiltalte anklaget fornærmede for voldtekt og slo fornærmede to slag i hodet, hvorav ett slag over øyet og ett på bakhodet.

Tiltalte har i retten erkjent straffskyld for å ha slått fornærmede som beskrevet i tiltalen.

Det er videre på det rene at tiltalte uttalte at fornærmede «bare var en pusekatt sammenlignet med hva han kunne sende etter fornærmede», og at «dersom tiltalte kom i fengsel, kunne tiltalte sende noen folk på fornærmede».

Tiltalte har i retten ikke kunnet huske at han har truet fornærmede, men har erkjent at det kan tenkes at han godt kunne ha uttalt dette.

Ved samme anledning tok også tiltalte skoene til fornærmede.


 

Truet politiet

Samme høst var hitterværingen innblandet i en slåsskamp i Trondheim. Politiet kom til og fikk satt på tiltalte håndjern.

Etter at slåsskampen var stoppet skal tiltalte, ifølge politiet, ha uttalt “dersom han ikke hadde hatt håndjern på, skulle han ha brettet dem”.

Han skal videre ha uttalt at «han skulle kaste ham i elva», og i politibilen ha spurt “om politistudenten hadde blitt redd om han hadde møtt tiltalte i en bakgate”.

Tiltalte har erkjent straffskyld så langt han selv husker hendelsene.

Ruskjøring

I april 2017 ble den unge mannen stoppet av politiet da han var ute og kjørte bil. Rustest av tiltalte slo ut på THC. Ved ransaking av tiltaltes bopel umiddelbart etter fant politiet ca 36 gram hasj. Til-talte har i retten erkjent at hasjen var hans, og at den var beregnet til til eget bruk.


Kostbar forbikjøring

Kjørte forbi vogntog i Barmfjorden

 

Narkotika

I fjor sommer var tiltalte på besøk hos en kamerat, da politiet plutselig kom og ransaket kameratens leilighet.

Tiltalte har i retten erkjent at de 22 gram med marihuana som politiet fant under ransakingen, tilhørte ham.

Stakk av etter kollisjon

I september 2016 kom tiltalte kjørende mot Dolmsundbrua. Rett før brua hadde tiltalte sett en bil med tilhenger som sto og blinket til venstre. Tiltalte hadde tenkt at han skulle kjøre forbi, men bilen foran hadde plutselig svingt til venstre og tiltalte kjørte inn i bilen. Han fikk imidlertid panikk og stakk av.

Retten finner etter dette bevist tiltalte har handlet som beskrevet i samtlige poster i tiltalen og at han for samtlige poster har handlet forsettlig.

Tiltalte må således domfelles for samtlige forhold i tiltalen.

Dommen

Retten legger i skjerpende retning vekt på at saken handler om flere tilfeller av vold, hvorav et tilfelle gjelder kroppsskade.

I formildende retning legger retten til grunn at tiltalte for nesten samtlige poster har avlagt uforbeholden tilståelse så langt tiltalte selv har vært i stand til å huske det som har skjedd. Tiltalte har på denne bakgrunn bidratt til en enklere avslutning av saken.

Etter en samlet vurdering ble straffen til fengsel i åtte måneder, hvorav to måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år

I tillegg må han betale et erstatningskrav på vel 17.000 kroner til en av de fornærmede for skinnjakke og mobiltelefon som ble ødelagt i forbindelse med voldsanvendelsen samt transport i forbindelse med behandling hos lege.

Mannen er tidligere ikke straffet.