- For mange er det best å vokse opp i et mindre lokalsamfunn

Infomøte om forsterhjem i Fillan.
Nyheter

Det er et stort behov for fosterhjem.

- I Midt-Norge er det behov for mer enn 200 nye fosterhjem hvert år. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, og mange av disse er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen, opplyser rådgiver Roger Hammer i fosterhjemstjenesten ved Bufetat.

I håp om å rekruttere flere fosterforeldre, vil Bufetat region Midt-Norge være synlig i bl.a.  Hitra kommune med flere aktiviteter fremover.

- Vi oppfordrer alle til å stoppe opp for å ta en prat. Vi vil også sende ut en annerledes informasjonsbrosjyre til utvalgte postkasser, og være synlig med plakater på offentlige steder. Håpet er at så mange som mulig tar turen til informasjonsmøte som gjennomføres på Frivillighetssentralen i Fillan torsdag 4. oktober, forteller Hammer.

Ved Frivillighetssentralen denne ettermiddagen vil du møte fosterforeldre, den kommunale barneverntjenesten og Bufetat. De fremmøtte vil få vite hva et fosterhjem egentlig er, og hvem som kan bli det.

- Møtet er selvsagt helt uforpliktende, sier Roger Hammer.

Bufetat Region-Midt kan gi nærmere opplysninger.