Ann-Bjørg Strøm til minne

- Hun var et ankerfeste

Ann-Bjørg Strøm 

Nyheter

Sist fredag den 14.september mottok vi den svært triste beskjeden om Ann-Bjørgs bortgang. Etter fire års tapper kamp mot kreften var et makeløst liv over. Vi kjente til sykdommen, og kanskje skjønte vi at hun hadde begrenset tid igjen. Men at det skulle gå så fort? Nei, det forsto i alle fall ikke jeg.

Det finnes ingen mulighet for å gjengi Ann-Bjørgs store engasjement for samfunn og fellesskap med noen få linjer. Det må derfor bli et sammenfattende utdrag:

Som representant for Kristelig Folkeparti var hun medlem av Hitra kommunestyre i til sammen seks perioder. Først fra 1975-1983, deretter fra 1995-2007, og nå sist innvalgt for perioden som utløper neste år. Fra 1995-1999 var hun også varaordfører. Som følge av sitt lange lokalpolitiske engasjement, så hadde hun også et stort antall andre kommunalpolitiske verv. I denne siste perioden var hun blant annet nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. Ann-Bjørg var også fylkestingsrepresentant en periode, og derav fulgte også flere andre tillitsverv innen fylkespolitikken.


 

Men det var så mye mer enn politikken som opptok Ann-Bjørg. Og hun ble nok like godt kjent for sin oppofrende og uegennyttige innsats innenfor frivillig arbeid og dugnader. Jeg nevner: Hobbyklubb for barn i mange år, menighetsråd og misjonsforeninger, Norske Kvinners Sanitetsforening og Hitra Musikklag. Hun sto også for et utall initiativ og stor innsats knyttet til innsamlingsaksjoner for svakerestilte i vårt eget land, men like mye for nøden og katastrofene i andre land.

Ann-Bjørg sto i første rekke for opprettelsen av Hitra Frivilligsentral. Og fra etableringen i 2009 og fram til sin bortgang var hun den selvskrevne styreleder.

For sin store innsats for andre, for fellesskap og samfunn, så mottok Ann-Bjørg Strøm Kongens Fortjenstmedalje i 2007. Og i 2012 mottok hun Hitra kommunes første Frivillighetspris, sammen med sin kjære ektemann John.

Ann-Bjørg praktiserte den egentlige betydningen av de fine og ofte brukte, men vanskelige ordene: Ærlighet, raushet, forsoning og inkludering. Hun levde som hun lærte. Hun var medmennesket og den barmhjertige samaritan i praksis. Hun var det jeg våger å kalle et ekte og godt kristent menneske, frigjort for fordommer mot andre. Og i et samfunn og en tid der stadig flere faller utenfor – sliter med å henge med, så sto Ann-Bjørg som en bauta for verdier som vi trenger mer av, ikke mindre. Hun så andre, hun så de minste og svakeste.

I dagens Hitra kommunestyre var Ann-Bjørg den eldste, med sine 78 år. Men det preget ikke hennes sinn. Hun evnet å se og forstå de store linjer, hun var nysgjerrig på framtida og hun evnet å se og forstå at mye kan endres til det bedre. I tillegg evnet hun å praktisere respekt, verdighet og anstendighet på en måte som står igjen som eksempel til etterfølgelse.

Vi er mange som kommer til å savne Ann-Bjørg. Hun var et ankerfeste, og vi er mange som står igjen med takknemlighet og ærbødighet. La oss sammen prøve å ta vare på det gode hun sto for, og la fred være med hennes minne!

Hitra, 17.09.18

Ole L Haugen

Ordfører