Vil åpne for flere nye byggeområder på Mausund

Utsnitt fra kart som viser innspillene på Måøya i Mausund 

Nyheter

Tirsdag skal Frøya formannskap behandle den delen av kommunens arealplan som berører øyrekka og Dyrøy krets.