Vet ikke hvordan de skal få behandlet planen

Plutselig var halve formannskapet inhabilt
Nyheter

I forrige formannskapsmøte skulle man egentlig behandle arealplan-innspillene for øyrekka. Da valgte de å utsette saken fordi det oppstod spørsmål om varaordfører Pål Terje Bekkens habilitet, da han hadde ført i pennen et høringsinnspill for Stiftelsen Halten. Bekken er styremedlem i stiftelsen.

Kommunen har søkt juridisk råd hos sin KS-advokat. Rådet de har fått er at Bekken er inhabil.

Men i forbindelse med dagens behandling, ble det også stilt spørsmål om de som er medlemmer eller vara til Rådet for Haltenstiftelsen.


 

Og her fikk de inn en vurdering på at rådet for en slik stiftelse må sidestilles en bedriftsforsamling, og at medlemmer og varamedlemmer med det blir inhabile i en sak der stiftelsen er part.

Det betyr at følgende lokalpolitikere i Frøya er inhabile: Hans Kristian Werkland (Frp), Halgeir Arild Hammer (V), Gunn Heidi Hallaren (Ap), Martin Nilsen (H), Gunn Heidi Hallaren (Ap) og Gustav Gjevik (Ap). I tillegg meldte Arvid Hammernes at han antakelig er varemedlem  til rådet valgt inn for fylket. Og Aleksander Søreng blir inhabil som far til Hans Kristian Werkland. Dette gjorde at formannskapet nok en gang utsatte behandling av arealplan. I stedet ble det tatt en drøfting om hvordan de skal løse situasjonen, slik at de i hele tatt kan klare å behandle arealplanen for Frøya.

Formannskapet kom ikke fram til noen løsning, men ga rådmannen om å hente inn ett endelig råd for hvordan man skal forholde seg til habilitetssakene.