Toalett-papiret flyter i sjøen. Nå foreslås det å framskynde nytt kloakksystem

Edvin Paulsen (t.v.) og Ingvald Olsen mener det er urettferdig at de skal betale kommunal kloakkavgift slik som systemet fungerer på Sula i dag. 

Nyheter

Frøya formannskap har i dag sin første gjennomgang av investeringsbudsjettet for 2019. Blant investeringene innen avløp foreslår rådmannen at man framskynder legging av nytt kloakksystem på Sula.

Lokalavisa fortalte sist vinter om situasjonen på Sula, der deler av hustandene er på en kommunal kloakk som verken renses eller ledes ut i åpent hav, og andre hustander har private kloakker.

- Det merkes spesielt på sommers tid, når det er folk i alle husene her. Det lukter, sjøen er tykk og oljete, og av og til flyter det toalettpapir og annet, fortalte Ingvald Olsen.


- Vi betaler for at kloakken vår slippes ut innaskjærs

Private kloakkledninger renner rett ut i fjæra. Men den kommunale kloakken er ikke stort bedre.

 

"Med bakgrunn i stor klagestrøm på avløpsforholdene (forurensning) og økende utfordringer medgamle kommunale avløpsledninger, foreslår rådmannen å fremskynde dette til 2019." skriver rådmannen i dag. Tilstanden beskrives slik:

"På Sula finnes det i dag to gamle kommunale avløpsanlegg, hvor noe er etablert helt tilbake i 1948 (betongrør) og som bærer preg av det. Felles for begge er at de består av en avskjærende ledning for tilknytning fra eiendommene i nærheten av ledningen og hvor alt avløp føres ut i sjøen(resipienten) via hver sin utslippsledning. (...) Anleggene er ikke utrustet med noen kommunale slamavskillere da alle tilknyttede eiendommer i utgangspunktet skal ha egen privat slamavskiller.​"

Frøya kommune har vedtatt en avløpsplan, men i formannskapet i dag kommer det fram en usikkerhet både fra ordfører og opposisjonspolitikere om man har en god nok oversikt over hvilke følger de planlagte avløpsutbyggingene vil få økonomisk. Dette skal gjennomgås i et senere møte.