- Fylket må sette foten ned for Kystmuseets uheldige rolleblanding

Tommy Reinås er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag fylkesting. 

Nyheter

- Museene i Sør Trøndelag (MiST) kan ikke finansiere et nytt havbruksmuseum på Hitra basert på egen kommersiell oppdrettsvirksomhet. Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt på at MiST har søkt om å etablere et havbruksmuseeum på Hitra, ved hjelp av å drive kommersiell oppdrettsvirksomhet.