Ønsker nedsatt fartsgrense og flere kontroller

En familie på Kvenvær mener fartsgrensen må settes ned ved inngangen til Kvenvær.  Foto: Ingvar Aabrek Klingenberg

Nyheter

Hitra kommune har sendt en søknad om redusert fartsgrense på vegne av en familie i Kvenvær.

Familien på seks bor like ved veien og har sendt brev til kommunen med spørsmål om hva som skal til for å redusere fartsgrensen fra 50 til 30 km/t.

- Vi er litt bekymret for å sende våre barn ut for å gå på skolen evt. leke ute. Barn kan plutselig finne på å springe ut i veien. Vi foreldre følger selvfølgelig med, men mange kjøre alt for fort gjennom Kvenvær. Det er flere skolebarn som som går til skolen og med så mange trafikanter som ikke overholder fartsgrensene gjennom Kvenvær frykter vi at det kun er et tidsspørsmål før det oppstår en ulykke. Vårt ønske er å redusere fartsgrensen til 30 km/t og få mere trafikkontroller gjennom Kvenvær. Med trafikkkontroller så tenker vi ikke bare fart, men også promille og førerkort. Om det kan være kostnadsbesparende så kan vi bytte skiltene for dere, skriver familien.

Hitra kommune har også sendt saken videre til lensmannskontoret for å høre om de kan gjennomføre flere trafikkontroller i Kvenvær.