Fjørstad blir trolig ny rådmann i annen trønderkommune

Ole Henrik Fjørstad  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Ole Henrik Fjørstad er av Meråker formannskap enstemmig innstilt som ny rådmann. Han sluttet som rådmann i Frøya på nyåret 2013 etter tre år i stillingen.

Fjørstad er 54 år gammel og kommer fra Trondheim. Han er fra før utdannet adjunkt med tillegg, har et studium i rådgivningspedagogikk og rektorskole Gjennom NTNU. Han er snart ferdig med et studium som gjør ham til «Master of Public Administration».


Beklager sin tøffe lederstil

Ole Henrik Fjørstad bruker sin siste dag som Frøya-rådmann til å ta et oppgjør med sin egen stil.

 

Meråkers ordfører Kari Anita Furunes opplyser at det har vært en grundig prosess med bl.a. bruk av eksterne rådgivere for å finne ny rådmann.

– Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, sier hun.

Fjørstad kommer nå fra en lærerstilling i Trondheim.


Fjørstad får 7,5 månedslønner for å slutte

Kom til enighet med Frøya kommune.Rådmanns-saken på bordet i over tre timer

Sluttavtale eller oppsigelsessak blir utfallet.Fjørstad og Flåmo møtes til dialog

Ordfører Berit Flåmo har innkalt rådmann Ole Henrik Fjørstad til drøftingsmøte.Politikerne har alvorlig mistillit til rådmannen

Her er politikernes begrunnelse for hvorfor de vil fjerne Ole Henrik Fjørstad fra rådmannsposten.