Frøya forventes å være en av landets "vinner-kommuner"

Folketallsbarometeret på Sistranda 

Nyheter

Kommunal Rapport har vurdert norske kommuner og laget et framtidsbarometer ut fra hvilke kommuner som har høyest og lavest risiko hvis det skulle komme brå samfunnsendringer de neste fire årene.

Her ligger Frøya helt oppe på 4 plass blant de mest robuste, bak kommunene Bærum, Hemsedal og Åseral. Det brukes tre hovedindikatorer: Folketall, sysselsetting og økonomi.

Det er store folkerike kommuner som dominerer øverste del av lista, men også en del kommuner med under 5000 innbyggere har kommet seg inn der. (Det er brukt tall på årsskiftet, så Frøya regnes inne der, selv om kommunen i de siste kvartalsoversiktene fra SSB har kommet over 5000 innbyggere)

"Noen småkommuner kan likevel ha grunn til å se lyst på framtiden, takket være Havbruksfondet. For en del småkommuner gir dette en helt annen inntekt, med potensial for noe av det samme annethvert år. Dog gitt at det er mulig å utvide kapasiteten i oppdrettsnæringen", skriver Kommunal Rapport.

Frøya på fjerdeplass får en poengsum på 156, og havner i kategorien "godt" på både folketallsutvikling, sysselsetting og økonomi.

Hitra er på 156. plass med poengsummen 115. Hitra scorer godt på folketall, men middels på sysselsetting og økonomi.

Snillfjord er ikke med i oversikten over 356 kommuner, da den ikke vil være noen egen kommune om fire år.