- Kan ikke overlate ansvaret til idrettslag og frivillige

Søppelrydding er et nasjonalt ansvar, mener Frøya Øyråd.
Nyheter

- Søppelmengden i skjærgården utenfor Trøndelagskysten er så enorm, at man ikke kan overlate til idrettslag og frivillige å rydde opp. Myndighetene må bidra med penger, slik at profesjonelle aktører kan ta hånd om de gigantiske mengdene av plast, mener øyrådet som er et samarbeids-organ for samfunnene som befinner seg i øyrekka utenfor Frøya, fra Sula i sør til Halten i nord.

Froan alvorlig truet

På grunn av havstrømmene, er de ytre øyene i Midt-Norge ekstra hardt rammet av marin forurensing. Blant annet er dyrelivet i naturreservatet Froan alvorlig truet.

Mausund Feltstasjon i Frøya fikk i 2017 2,8 millioner kroner fra staten for å rydde plast og annen søppel. I 2018 fikk selskapet 2 millioner fra samme ordning. I tillegg har selskapet fått støtte fra private bedrifter. I løpet av fjoråret og hittil i 2018, har miljøforkjemperne i selskapet i følge øyrådet samlet inn cirka 1000 kubikk avfall. Nå er det imidlertid slutt på pengene, og det viktige arbeidet må avsluttes.

Øyrådet i Frøya kommune mener det må bevilges statlige midler til Mausund Feltstasjon slik at oppryddingen kan fortsette.

- Problemet med marint avfall er fortsatt enormt og vil være det i mange år fremover. Det er nødvendig med kontinuitet i arbeidet, påpeker øyrådet.

Profesjonell aktør

Miljøverndepartementet bevilget 80 millioner til opprydding av søppel i havet, og det var av denne potten Mausund Feltstasjon fikk tilskudd. Store deler av de 80 millionene gikk til frivillige organisasjoner.

- Det er selvfølgelig svært positivt av frivillige engasjerer seg i oppryddingen, men en profesjonell aktør som Mausund Feltstasjon har en helt annen kapasitet og kompetanse når det gjelder dette. Skal vi overhodet få bukt med søppelberget, og redde det utsatte dyre- og fuglelivet på Trøndelagskysten, trengs det en massiv innsats. I tillegg til å rydde skjærgården, bidrar Mausund Feltstasjon med viktig kartlegging og prøvetaking i forhold til mikroplast, uttaler Frøya Øyråd.