Foreslår kortere enveiskjøring

Her foreslås det å innføre enveiskjøring. Fotomontasje: Lars Otto Eide 

Nyheter

Kommunestyret vedtok i fjor å innføre enveiskjøring etter utkjøringen ved parkeringsplassen foran  Hjorten kjøpesenter og frem til krysset Elektroteam/Hitratorget. Men etter klage fra Frøy Eiendom som eier Hitratorget ble saken trukket. Rådmannen har nå gått gjennom saken på nytt etter dialog med Frøy eiendom, og har kommet frem til at en kortere strekning med enveiskjøring er mer hensiktsmessig.