Uklart når veien er ferdig

Den nye veien er tenkt å gå gjennom Fillan næringspark, som er under regulering. 

Nyheter

Tidligere i år ble det kjent at det planlegges ny vei fra Leirvågen og gjennom Fillan industripark.