Diskuterte varm mat i HUR

Vil ha mer gratis grøt og bedre varm mat

Hitra ungdomsråd (HUR) 2017-2018: Adrian Flathagen Selsbak, Kevin Hjertås Nielsen (leder), Frida Schjetne Johnsen, Petter Angelvik, Vetle Øverland Rømuld, Anfal El Yamani og Jo Lie Rønningen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Steinar Fjeldvær og Sandy Köckeritz. Foto: Hitra kommune. 

Nyheter

Etter et møte med oppvekstkomiteen ble HUR(Hitra ungdomsråd) oppfordret til å drøfte tilbudet om gratis skolemat i neste møte i HUR.

Etter møtet kom HUR frem til at de gjerne vil ha et utvidet tilbud om varm mat.

- Elevene på VGS er veldig fornøyd med gratis grøt i første friminutt. Mange av dagens ungdommer spiser ikke frokost før de går på skolen og er sultne etter første arbeidsøkt. Det samme gjelder for elevene i ungdomsskolen. Særlig de dagene de starter kl. 08.00. HUR synes det ville vært fint med et tilbud om f. eks grøt disse dagene. De ønsker også mer tilbud om varm mat i skolens kantine. De opplever at høstens tilbud av varm mat i kantina har vært dårligere enn tidligere. De mener at tilbud om skikkelig mat er en investering i god helse og bedre konsentrasjon, mener HUR.