- Framstår som meget forurenset

Kloakk fra de tettest bebygde områdene på Frøya gjør at sjø og fjæresoner er klassifisert som sårbare. Havnevågen på Flatval beskrives som meget forurenset.

Havnevågen på Flatval framstår som meget forurenset 

Nyheter

Kartleggingen som er gjort i forbindelse med EUs vanndirektiv, og arbeidet med avløpsplan for Frøya kommune, viser at det som er landets største havbrukskommune, har en strandsone og sjøområder som er forurenset av kloakk.