Får bygge nytt i strandsonen ved Leirvika

Nyheter

Eivind Rindal har søkt om å gjøre tiltak på sin fritidseiendom på Leirvikskaget på Frøya. Han får lov til å rive et gammelt uthus og erstatte dette med nytt anneks/ bod. Det settes som forutsetning at det nye bygget ikke kommer nærmere sjøen enn det gamle. Han har også søkt om å få bygge en markterrase og opparbeide utearealet på eiendommen som ligger i 100-metersbeltet til sjøen. Dette sier forvaltningsutvalget i Frøya nei til.