Ja til tiltak i strandsonen på Fjellværsøya

Nyheter

Thor Berg har søkt om å få rive et tilbygg , og bygge nytt, til hytta si som ligger i strandsonen på Fjellværsøya. Samtidig søkes det om ettergodkjenning av et uthus på eiendommen. Teknisk komite har gitt dispensajon til begge tiltakene.