-Tverrpolitisk enighet om at det er et stort problem

Lydhøre stortingspolitikere fikk høre om plastforurensingen på kysten vår.

Representantene fra Frøya sammen med deler av Sør-Trøndelagsbenken. Fra venstre: Martin Nilsen, Lars Haltbrekken (SV), Odd Arne Arnesen, Bjørn Arild Gram (Sp), Tove Eivindsen (V), Pål Sæther Eiden (H), Berit Flåmo og Ingvild Kjerkol (Ap). 

Nyheter

Torsdag var frøyaordfører Berit Flåmo (Ap) og Martin Nilsen (H) sammen med Odd Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon i Oslo. Der møtte det stortingsbenken fra Trøndelag. Formålet var å fortelle om situasjonen med plastforurensning på trøndelagskysten, om arbeidet som er gjort gjennom Mausund Feltstasjon og tankene om å få til et koordineringssenter for plastrydding på Mausund.Tom for penger - Nick og fem andre mister jobben som kystrenovatør

Nå håper han politikerne klarer å skaffe til veie mer penger


  - Vi hadde en lydhør forsamling, og det var nok  noen som fikk en aha-opplevelse på hvor stort plast-problemet er. Og vi gikk fram budskapet vårt om at sentrale myndigheter må sette dette på dagsorden. Dette er så stort, og krever en økonomi som ikke vi som kommune kan klare, sier Berit Flåmo.

Som kjent har Mausund feltstasjon får støtte fra Miljøverndirektoratet til det store ryddearbeidet som er gjort så langt. Pengene tok slutt i sommer, og det er ikke bevilget nye penger til prosjektet. Men Arnesen har ikke gitt opp at stasjonen på Mausund kan bli et koordineringssenter for plastrydding på hele midt-norgekysten.

- Vi får se hva som skjer. Vi har ikke penger i dag, og vi vet ikke om det kan komme nye penger neste år. Det vi ser for oss er at det bør etableres et koordineringssenter, som blir bindeleddet mellom de ulike aktørene: myndigheter, bidragsytere og dugnadsfolk, sier Odd Arne Arnesen.

Også Arnesen mener det var et positivt møte med stortingsrepresentene.

- Det var viktig for oss og for kommunen å få fram dette, og det er allerede avtalt at vi skal bli et oppfølgingsmøte. Det er i alle fall tverrpolitisk enighet om at forurensningen er et problem som må prioriteres, sier Odd Arne Arnesen i Mausund Feltstasjon.


- Kan ikke overlate ansvaret til idrettslag og frivillige

Søppelrydding er et nasjonalt ansvar, mener Frøya Øyråd.