Ex-rådmannen får tilgivelse og alle tillatelser

Ex-rådmann og lokalpolitiker Torfinn Stub la seg flat og innrømmet at byggingen hadde skjedd uten rette tillatelser. Nå har andre politikere vært på befaring.

Torfinn Stub får ettergodkjent alle tiltak 

Nyheter

Lokalavisa fortalte i juli om tidligere hitrarådmann Torfinn Stubs søknad om å få ettergodkjent byggetiltak det ikke er blitt søkt om. Han søkte på vegne av flere eiere til en hytte-eiendom ved Terningvatnet.