Bruene våre

- Synes ikke fylkespolitikerne tar inn over seg hvor ulykkesbelastet brua har vært

Ordfører Berit Flåmo mener det er på høy tid at det bygges ny Titran-bru.

Overrasket: Ordfører Berit Flåmo er overrasket hvor nærme Sularevet er til Frøya. 

Nyheter

Lokalavisa skrev fredag om Titran bru, som er i så dårlig forfatning at veivesenet mente det burde bygges ny bru for fem år siden. I dag er brua i verre tilstand enn noensinne.